กฎระเบียบสำหรับเด็ก

 1. ข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาเข้าใช้บริการ:
  1. วานา นาวา สกาย (ฝั่งเหนือและสกายเด็ค)
   • อนุญาตให้เด็กสามารถเข้าใช้บริการ ตั้งแต่เวลา 17:00 – 20:00 น.
   • หลังเวลา 20:00 น. เป็นต้นไป สงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น แขกที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ทางเราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการได้
   • ลูกค้ายังสามารถเยี่ยมชมสกายเด็คได้ ในช่วงกลางวันเวลา 10:00 – 16:00 น. โดยขึ้นจากทางบันไดที่บริเวณสระว่ายน้ำอินฟินิตี้พูล ชั้น 26
  2. วานา นาวา สกาย (ฝั่งใต้)
   • อนุญาตให้เด็กเข้าใช้บริการที่วานา นาวา สกาย (ฝั่งเซาท์วิง) ได้ตั้งแต่เวลา 17:00 – 22:00 น. โดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
 2. นโยบายด้านความปลอดภัย: เด็กจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่อายุไม่น้อยกว่า 21 ปี โดยอัตราส่วนจำนวนของผู้ใหญ่ต่อเด็กคือ ผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กไม่เกิน 4 คน
 3. นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: สงวนสิทธิ์ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าที่อายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น และทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารยืนยันเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตามสมควร
 4. นโยบายเกี่ยวกับความประพฤติ: ขอความร่วมมือให้บุตรหลานท่านไม่ส่งเสียงดัง ตะโกน หรือวิ่งเล่นบริเวณทางเดิน อันเป็นที่รบกวนแขกท่านอื่น รวมถึงการปีนป่ายตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณวานา นาวา สกาย ผู้ปกครองจำเป็นต้องรับผิดชอบในการควบคุมความประพฤติของบุตรหลานของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความปลอดภัยนี้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวและอาจพิจารณาเชิญออกจากพื้นที่วานา นาวา สกายตามเห็นสมควร
 5. ความรับผิดชอบ: วานา นาวา สกาย สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บใดๆ รวมถึงอุบัติเหตุและความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กภายในสถานที่แห่งนี้ ผู้ปกครองรับทราบและจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเด็กทั้งหมด ในขณะเข้าใช้บริการที่วานา นาวา สกาย
 6. นโยบายด้านการถ่ายภาพ: ทางร้านอนุญาตให้ถ่ายภาพในพื้นที่ทั่วไปของวานา นาวา สกาย โดยสงวนสิทธิ์ในบางพื้นที่ และไม่อนุญาตให้ใช้โดรน

***

กฎระเบียบสำหรับการแต่งกาย

 1. การแต่งกาย: ไม่อนุญาตให้สวมใส่ชุดว่ายน้ำ (หรือเสื้อผ้าที่เปียกน้ำ) ชุดนอน (หรือเสื้อผ้าที่คล้ายชุดนอน) และชุดออกกำลังกาย โปรดแต่งกายสุภาพตามความเหมาะสมกับสถานที่.
 2. การแต่งกายสำหรับผู้ชาย: ไม่อนุญาตให้สวมใส่เสื้อกล้าม (เสื้อที่ไม่มีแขน)
 3. ข้อกำหนดเรื่องรองเท้า: กรุณาสวมใส่รองเท้าที่สุภาพและเหมาะสมตลอดเวลา
 4. ความเหมาะสม: กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลวดลายสุภาพและเหมาะสม ไม่มีภาพ ลวดลาย สัญลักษณ์หรือถ้อยคำที่ไม่พึงประสงค์
 5. การพิจารณา: เพื่อรักษาบรรยากาศและคุณภาพการให้บริการ ทางร้านและผู้บริหารของวานา นาวา สกาย ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าใช้บริการในสถานที่ และถือการตัดสินใจเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง